Cornershop

Especias y condimentos

Pepino entero estilo kosher
Sal Badia kosher 226.8 g

Carnes

Cubo Ternera Kosher kg
Chambarete Con Hueso Res Kosher kg
Tampiqueña Res Kosher kg
Rib Eye Res Kosher kg
Pulpa Res Kosher kg
Retazo Res Kosher kg
Costilla Res Kosher kg
Chambarete sin Hueso Res Kosher kg

Aves

Pollo Entero Kosher Vta kg
Pechuga Con Hueso Pollo Kosher kg
Muslo Pollo Kosher kg
Pierna Pollo Kosher kg
Muslo Light Pollo Kosher kg
Milanesa de pollo kosher
Rabadilla Pollo Kosher kg
Pechuga Con Hueso sin Piel Kosher

Pan

Kosher Orejas
Kosher Rosca Pasas
Kosher Bolillo
Chocolatin kosher
Kosher Crossaint
Kosher Hallot
Kosher Concha Bca
Kosher Baguetin

Dulces y chocolate

Merengues Cajeta 1/2 Charola Kosher 38 G
Alegrías bites choco chip kosher
Alegrías bites natural kosher
Alegrias bites cocoa kosher

Ensamblajes y otros

Vino Tinto Tannug Kosher Tempranillo España 750 ml Vinto Tinto Tannug Kosher Tempranill España 750ml

Platos preparados

Tira Argentina De Res Kosher

Cabernet sauvignon

Vino Tinto Tannug Kosher Cabernet Sauvignon España 750 ml Vino Tinto Tannug Kosher Caberne Sauvignon España 750ml